HỖ TRỢ MUA HÀNG

Thiết bị nhà bếp

Máy tạo Ô Zôn GL 3199M

1,550,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,700,000đ

Máy tạo Ô Zôn GL 3199C

1,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,700,000đ

Máy tạo Ô Zôn GL 3199B

1,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,700,000đ

Bếp lẩu nướng đa năng KG95N

1,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,050,000đ

Bếp lẩu nướng đa năng KG96N

1,750,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,300,000đ

Bếp lẩu nướng KG95

1,050,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,500,000đ

Bếp lẩu nướng KG96

1,180,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,550,000đ

Quạt phun sương Kangaroo HYB54

2,600,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,150,000đ

Quạt phun sương Kangaroo KG54

2,550,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,150,000đ

Quạt phun sương Kangaroo KG206

2,350,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,940,000đ

Quạt phun sương Kangaroo HYB50

2,400,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,050,000đ

Quạt phun sương Kangaroo KG203

2,600,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,000,000đ

Quạt phun sương tạo ẩm KG50S

2,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,200,000đ

Quạt phun sương tạo ẩm KG56B

2,550,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,250,000đ

Quạt phun sương tạo ẩm KG55

2,450,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,350,000đ

Quạt phun sương tạo ẩm KG57S

2,800,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,350,000đ

Quạt phun sương tạo ẩm KG56S

2,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,270,000đ

Quạt phun sương Kangaroo KG50

2,150,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,050,000đ

Máy hút mùi KG22

3,950,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 6,300,000đ

Máy hút mùi cổ điển KG15

2,600,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,800,000đ

Máy hút mùi KG322

9,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 13,000,000đ

Máy hút mùi KG323

12,800,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 18,000,000đ

Máy hút mùi KG23

1,850,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,150,000đ

Máy hút mùi KG320

2,350,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,350,000đ

Máy hút mùi KG321

2,550,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,350,000đ

Máy hút mùi KG21

3,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 5,250,000đ

Nồi cơm điện KG10

740,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 850,000đ

Nồi cơm điện Kangaroo KG29

790,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,100,000đ

Nồi cơm điện Kangaroo KG26

1,330,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,100,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG372

740,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 910,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG373P

820,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,100,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG375

440,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 800,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG375-C

660,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 850,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG376

660,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 700,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG379

570,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 650,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG380

550,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 600,000đ

Nồi cơm điện đa năng KG 27

1,620,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,900,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG370S

690,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 800,000đ

Nồi cơm điện KG10N

790,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,100,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG25

440,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 550,000đ

Nồi cơm cơ Kangaroo KG370

790,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 110,000đ

Ấm đun nước siêu tốc KG 370

290,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 420,000đ

Ấm đun siêu tốc Kangaroo KG347

6,950,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 890,000đ

Ấm đun siêu tốc Kangaroo KG333

1,300,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,500,000đ

Ấm đun siêu tốc Kangaroo KG335

200,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 400,000đ

Ấm đun siêu tốc Kangaroo KG336

290,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 400,000đ

Ấm đun siêu tốc Kangaroo KG370P

290,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 350,000đ

Ấm đun siêu tốc KG338

355,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 390,000đ

Ấm đun siêu tốc KG337

280,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 330,000đ

Bếp điện từ đơn KG410i

1,300,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,950,000đ

Bếp điện từ đơn KG363i

670,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,150,000đ

Bếp điện từ đơn KG364i

680,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,180,000đ

Bếp điện từ đơn KG366i

650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,080,000đ

Bếp điện từ đơn (Phím có giọng nói) KG360i

1,530,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,860,000đ

Bếp điện từ đơn KG404i

680,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,160,000đ

Bếp điện từ đơn KG403i

750,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,050,000đ

Bếp điện từ đơn KG365i

660,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,110,000đ