HỖ TRỢ MUA HÀNG

Sản phẩm điện gia dụng

Máy làm sữa chua Kangaroo KG81

700,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 900,000đ

Máy làm sữa chua Kangaroo KG82

650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 850,000đ

Máy làm sữa chua Kangaroo KG80

445,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 650,000đ

Đèn sưởi Kangaroo KG253

1,240,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,930,000đ

Đèn sưởi nhà tắm Kangaroo KG255

1,140,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,850,000đ

Đèn sưởi treo tường KG250

1,050,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,450,000đ

Đèn sưởi Kangaroo KG251(3 bóng)

1,050,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,600,000đ

Đèn sưởi nhà tắm treo tường KG247( 2 bóng)

900,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,350,000đ

Đèn đọc, học Kangaroo KG731 chống cận

520,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 720,000đ

Đèn đọc, học Kangaroo KG730 chống cận

550,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 750,000đ

Máy sưởi Dầu Kangaroo KG960

2,450,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,850,000đ

Máy sưởi Dầu Kangaroo KG955

2,250,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,850,000đ

Máy sưởi Dầu Kangaroo KG950

1,450,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,800,000đ

Máy sấy quần áo Kangaroo KG326

1,700,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,100,000đ

Máy sấy quần áo Kangaroo KG330

1,600,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,000,000đ

Máy sấy quần áo Kangaroo KG332 (MỚI)

1,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,900,000đ

Máy sấy quần áo Kangaroo KG307

1,430,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,900,000đ

Máy sây quần áo Kangaroo KG306S(đèn UV diệt khuẩn)

1,400,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,000,000đ

Máy sấy quần áo Kangaroo KG 309

1,300,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,900,000đ

Máy sấy quần áo Kangaroo KG308S

1,250,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,850,000đ

Máy sấy khô quần áo thông minh Kangaroo KG308

1,200,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,800,000đ