HỖ TRỢ MUA HÀNG

Máy lọc nước Kangaroo

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen để bàn KG123HQ

36,450,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 39,500,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100EED

10,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 12,950,000đ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo – Oval KG100EO

8,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 10,850,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100MED

8,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 10,550,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen 2 vòi KG100HK

7,350,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 9,550,000đ

Máy lọc nước Hydrogen Ion Kiềm Kangaroo KG100ES

7,850,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 9,350,000đ

Máy lọc nước nóng lạnh Kangaroo Hydrogen KG10A5 – 10 cấp lọc

5,950,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 9,250,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen Slim nóng lạnh KG10A6S

7,050,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 8,650,000đ

Máy lọc nước Hydrogen nóng lạnh Kangaroo KG10A7S

6,850,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 8,550,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100ES1

6,350,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 7,550,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU+ vòi cảm ứng – báo thay lõi

6,250,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 7,850,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HP – 10 lõi – Tủ VTU Diamond

6,150,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 7,550,000đ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG

5,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 6,850,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HA – Tủ VTU

5,850,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 7,850,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU

5,750,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 6,550,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG-Y1MED

12,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 16,550,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100EED-IoT

12,250,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 14,600,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100EED

10,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 12,950,000đ

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo – Oval KG100EO

8,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 10,850,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100MED

8,650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 10,550,000đ

Máy lọc nước Hydrogen Ion Kiềm Kangaroo KG100ES

7,850,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 10,850,000đ

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen ion kiềm KG100ES1

6,350,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 8,650,000đ

Bộ lọc nước sinh hoạt nước máy, nước giếng khoan 3 cột Compositer

9,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 14,500,000đ

Bộ lọc nước sinh hoạt nước máy, nước giếng khoan 2 cột Compositer

7,550,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 11,550,000đ

Máy lọc nước sinh hoạt đầu nguồn (1 cột inox)

4,500,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 5,200,000đ

Hệ thống lọc nước tổng máy lọc nước - Nước sinh hoạt

3,100,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 4,200,000đ

Máy lọc nước đầu nguồn 3 cấp lọc thông minh (lõi cation)

2,400,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,250,000đ

Máy lọc nước đầu nguồn 3 cấp lọc

2,300,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 3,150,000đ

Hệ thống máy lọc nước tổng - Nước sinh hoạt

2,180,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,950,000đ

Máy lọc nước đầu nguồn 2 cốc lọc

1,700,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 2,550,000đ

Hệ thống lọc nước máy lọc nước tổng - Nước sinh hoạt

790,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,200,000đ

Lõi số 8 Kangaroo - Maifan

560,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 1,000,000đ

Lõi lọc nước kangaroo số 4 (Màng RO)

650,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 850,000đ

Lõi lọc nước kangaroo asen

540,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 850,000đ

Lõi lọc nước Kangaroo số 7( lõi ankaline)

450,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 750,000đ

Lõi lọc nước kangaroo số 6

400,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 650,000đ

Lõi lọc nước kangaroo số 5

350,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 550,000đ

Lõi lọc nước kangaroo số 3

105,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 180,000đ

Lõi lọc nước kangaroo số 2

120,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 180,000đ

Lõi lọc nước Kangaroo số 1

70,000đ Giá rẻ hơn khi gọi điện 120,000đ